Home » News - Events » News from newspapers

Đoàn Đo đạc biên vẽ hải đồ và nghiên cứu biển tập huấn chuyển giao công nghệ mới

Đoàn Đo đạc biên vẽ hải đồ và nghiên cứu biển tập huấn chuyển giao công nghệ mới

Từ 18 đến 23-11, tại Hải Phòng, Đoàn Đo đạc biên vẽ hải đồ và nghiên cứu biển, Bộ Tham mưu Hải quân đã phối hợp với Công ty TNHH Thế kỷ tổ chức tập huấn chuyển giao công nghệ thiết bị đo biển cho gần 40 cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật.Nội dung tập huấn gồm: Hướng dẫn sử dụng các thiết bị đo đạc chuyên dùng; lắp đặt, kiểm tra và kết nối toàn bộ hệ thống thiết bị đo biển.

Một buổi hướng dẫn của chuyên gia Canada tại lớp tập huấn

Lớp tập huấn được các chuyên gia Canada và Philippines cùng đội ngũ cán bộ kỹ thuật hàng đầu của Công ty TNHH Thế kỷ trực tiếp lên lớp và hướng dẫn.

Kết quả, 100% cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật tham gia lớp tập huấn xếp loại khá, giỏi, được các chuyên gia đánh giá cao.

Qua tập huấn chuyển giao công nghệ, đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật đơn vị đã nâng cao trình độ khai thác và làm chủ trang bị kỹ thuật mới, hiện đại, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: Đình Giang, Văn Mong

Nguồn: Báo Hải Quân điện tử

Same category:

CONTACT US

T: (84) 225 353 89 15/16 * 225 384 29 93
F: (84) 225 353 89 20 * 225 382 28 55
E: info@thtcentury.com
A: 11 Minh Khai, Minh Khai ward, Hong Bang dist., Hai Phong city
Fac.: Km7, new highway no.7, Hong Bang dist., Hai Phong city
Ref.: no. 17, lot M, Phu My area, no. 7 dist., Ho Chi Minh city
 century_sale
Skype Me™! century_sale

CUSTOMERS/PARTNERS