Home » Contact Us

Contact Us

CENTURY COMPANY LIMITED
Head office: 11 Minh Khai str., Minh Khai ward, Hong Bang dist., Hai Phong city, Viet Nam.
Nhà máy: Km no.7, new highway no.7, 
Hung Vuong ward, Hong Bang dist., Hai Phong city.
Ref. Office: No. 17 lot M, Phu My area, No.7 dist., Ho Chi Minh city
Tel: (84).31.3 53 89 15/16 - (84).31.3 84 29 93
Fax: (84).31.3 53 89 20 - (84).31.3 82 28 55
Website: www.thtcentury.com
Email: info@thtcentury.com

 

CUSTOMERS/PARTNERS