Trang chủ » Cẩu Davit » Cẩu xuồng CEMA

Cẩu xuồng CEMA


Cẩu xuồng CEMA PLX


Cần cẩu CEMA PLX 1500

Cần cẩu CEMA PLX 1500 là loại cẩu chuyên dụng nâng hạ xuồng, sức nâng tối đa 1,5 tấn.

» chi tiết


Cần cẩu CEMA PLX 3000

Cần cẩu CEMA PLX 3000 là loại cẩu chuyên dụng nâng hạ xuồng, sức nâng tối đa3 tấn.

» chi tiết